Zdraví a ekologie

Zdraví a zdravá dřevostavba

Zaměřujeme se na využití přírodních materiálů pro difúzně otevřené konstrukce dřevostaveb tak, aby přispívaly ke zdravému prostředí.

Dřevostavbu můžeme nazvat zdravou tehdy, je-li ovzduší v interiéru vlhkostně vyvážené. Nejsou v ovzduší nadměrně pomnoženy alergeny, bakterie, viry, plísně, roztoči. Není v ovzduší nadměrná koncentrace formaldehydu a dalších zdraví škodlivých látek.

Teplota vzduchu v interiéru je relativně stabilní. Teplota vzduchu v objektu by se měla pohybovat v rozmezí, které je nám příjemné a rovněž nepoškozuje zdraví. Velmi nízké i vysoké teploty škodí.

Difuzně otevřený plášť

Skladby konstrukcí neobsahují žádné parozábrany, které by bránily prostupu vodních par a suchého vzduchu stěnou či střechou. Tento fakt pozitivně ovlivňuje kvalitu vnitřního mikroklimatu ze zdravotmího hlediska a umožňuje “dýchání” konstrukce stěn, střešních plášťů a dodatečného zateplování.

Je přirozenější konstrukci difuzi umožnit než se ji neúčinně bránit. Je se musí vědět jak na to.Prof. Ing. Jan Krňanský, CSc

Čerstvý vzduch

Termín rekuperace používaný u systému větrání budov je synonymum zpětného zisku tepla. Tzn. že při větrání využíváte energii vzduchu (kterou při ventilací okny pustíte ven) k tomu, abyste si předehřáli venkovní čerstvý vzduch, který přivádíte do domu.

Do našich dřevostaveb instalujeme jednotky od značek Atrea, Stiebel apod.

obrazek dřevostavby

Ekologie a životní prostředí

obrazek dílny
Dřevo, je jako jedno z mála skutečně obnovitelným stavebním materiálem.

Konstrukce jsou realizovány výhradně s použitím ekologických, zdravotně nezávadných materiálů (dřevovláknité desky, foukaná celuózní izolace, minerální pěny apod.) Proto jsou tyto konstrukce šetrné k životnímu prostředí a vytvářejí zdravé prostředí uvnitř staveb.

Používané materiály

Námi používané materiály patří mezi nejlepší na trhu. Používáme ke stavbě domů rakouské a neměcké technologie jako je například foukaná izolace ISOCELL nebo stavební systém STEICO.

Ekologie a ekonomika dřevostavby

V současné době je stavba dřevostaveb v oblibě především díky svým ekologickým a ekonomickým vlastnostem. Ekologické vlastnosti dřevostaveb jsou dány využitím obnovitelných zdrojů, mezi které dřevo bezpochyby patří. 

Ekologické bydlení představuje šetrné a uvážlivé zacházení s energií, s čímž následně souvisí ekonomika celé stavby

Dřevostavby jsou oproti běžné zděné stavbě rychlé a jednoduché a nabízí lepší užitné vlastnosti. Obvykle spotřebovaná energie na metr čtvereční je v případě dřevostavby znatelně nižší než je tomu u zděné stavby. Provoz takového domu je ekonomičtější.

 

Ekologii a ekonomiku dřevostavby lze shrnout následovně

  • dřevostavby jsou ekologické, protože využívají obnovitelné zdroje 
  • dřevo zpracované ke stavbě je obvykle z místních zdrojů, které jsou stále obnovovány
  • provozní náklady domu jsou nižší než u běžné zděné stavby
  • výstavba dřevostavby je levnější než běžná zděná stavba.